Dragi ljubitelji fotografije!
Člani sosednjih fotografskih klubov vas vabimo k sodelovanju na 1. vseslovensko krožno razstavo digitalnih fotografij, ki smo jo posvetili Evropskemu letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Del kotizacije bomo namenili 27-letnemu Dejanu iz Vranskega, ki je v delovni nesreči izgubil obe roki. (v kolikor bi želeli za Dejana storiti še kaj več, kliknite na www.dejangrilj.si ali se stopite v kontakt s Centrom za mlade).

Organizatorji:

– FK Kamnik
– FKVK Mavrica
– Center za mlade Domžale
– in pod častnim pokroviteljstvom Varuhinje človekovih pravic dr. Zdenke Čebašek Travnik, dr. med.


POGOJI ZA UDELEŽBO:

Sodelujejo lahko vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz vsega sveta.

Teme NATEČAJA:
a) Medgeneracijsko sodelovanje – motivi na slikah prikazujejo sodelovanje/stik med generacijami (otroci, odrasli, starejši),  barvna ali čb tehnika
b) Govorica rok (barvna ali čb tehnika)
c) Prosta barvna
d) Prosta čb

Vsak avtor lahko sodeluje z do štirimi (4)  fotografijami v vsaki temi. Fotografije morajo biti v digitalni obliki in JPEG formatu, daljša stranica vsake fotografije naj ne meri nad 2000 pix in ne sme presegat 1 MB Vsaka datoteka mora biti označena s temo, zaporedno številko, imenom in priimkom avtorja, naslovom dela, npr: A1-Marko_Kranjc-Vsakdanjik), (do 30 znakov)

Kotizacija za sodelovanje znaša 15€. Tretjina od vsakega prispevka bo nakazana Dejanu. Avtorje, ki ne bodo plačali kotizacije do zaključka natečaja, bo organizator izločil.

Dela lahko oddate:
– Preko spletne prijavnice krozna.fotoklub-kamnik.si (velikost fotografij omejena na 1MB)
– Po elektronski pošti skupaj s prijavnico foto@czm-domzale.si (velikost fotografij omejena na 1MB)
– CD/DVD, kotizacijo in izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov Center za mlade Domžale, p.p. 99, 1230 Domžale s pripisom »Za fotonatečaj«.

Prijavnica-cmd

Besedilo-1. vseslovenska krožna razstava

Koledar natečaja:
Rok za dostavo fotografij:  08.10.2012
Žiriranje:  23.10. 2012
Obvestilo o izboru: 12.11.2012
Odprtje razstave in podelitev nagrad:  15.11.2012 Domžalski dom, 26.11.2012 Kulturni dom Radomlje, 21.11.2012 Kulturni dom Kamnik