Organizator:

Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota v sodelovanju s FK Murska Sobota

Sodelujejo lahko vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz vsega sveta.

Temea NATEČAJA:

Vsak  avtor lahko sodeluje s štirimi deli. Dela so lahko posneta z digitalno kamero ali z analogno in naknadno digitalizirana. Fotografije naj bodo velike 1024 (obvezno) x 768 (maksimalno) pix v formatu JPEG. Fotografije se lahko obdela poljubno, glede obdelave ni nobenih omejitev.

Vse ostale informacije o pravilih 7. MIKK-ovega  natečaja digitalne fotografije lahko najdete v naslednji povezavi.

Dela lahko oddate v digitalni obliki zapisane na zgoščenki ali poslana z e-pošta na naslov: digitalnaabstrakcija@mikk.si (velikost fotografij omejena na 1MB)

Datoteke naj bodo označene po sledečem postopku: Priimek avtorja _ime avtorja_ zaporedna številka dela_naslov dela. (NOVAK_JANEZ_1_SOŽITJE).

Poslanim delom je potrebno priložiti izpolnjeno prijavnico in pristojbino za sodelovanje na razstavi v višini 5,00 €. Pristojbino plačate na transakcijski Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota št.: 01280-6033233588  odprt pri BANKI SLOVENIJE, UJP MURSKA SOBOTA. Za skupinsko prijavo najmanj petih avtorjev velja 20% popust oz. znaša pristojbina po avtorju 4,00 €.

Koledar natečaja:
Rok za dostavo fotografij:  05.10.2012
Žiriranje:  14.10. 2012
Obvestilo o žiriranju in obveščanje udeležencev: 19.10.2012
Otvoritev razstave in projekcija: november 2012
Pošiljanje kataloga: do decembra 2012