Namen in tema natečaja

Popularizirati lepote Bleda in okolice ter vzpodbuditi avtorje fotografe k prikazu lepot kraja, prebivalcev in obiskovalcev z drugačnega zornega kota kot je to običajno. Poudarki natečaja naj bodo na ujetih trenutkih iz narave, dogodkov, dejavnosti prebivalcev in obiskovalcev Bleda z iztočnico, da je to kraj oddiha, sprostitve in vseh vrst doživetij.

K sodelovanju želimo povabiti čim širšo javnost, tako poklicne fotografe kot ljubitelje ter prikazati, kako zelo so lepote Bleda v ponos in radost vsem Slovencem.

Rok za oodajo del je: 30.september 2011

Prijavnica in podrobnejši razpisni pogoji so objavljeni na spletni strani organizatorja