Organizator:  Društvo ljubiteljev fotografije Maribor in Narodni dom Maribor

Pogoji sodelovanja:

1. Ex–tempore je odprt za vsakogar , sodelujejo lahko  ljubiteljski in profesionalni fotografi.

2. Fotografije  morajo nastati v času Festivala Lent (22.6.-7.7.2012) na prizoriščih Festivala Lent

3. Fotografija mora izražati avtorjev pogled o temi fotografskega natečaja.

4. Avtor lahko na natečaju sodeluje z največ šestimi (6) barvnimi ali črno-belimi fotografijami. Ločljivost daljše stranice fotografije ne sme biti manjša od 2400×1600 pixels, v formatu jpg, kvaliteta 9. Maksimalna dovoljena velikost posamezne datoteke je 3 Mb.

Vsako delo mora biti označeno z zaporedno številko, s priimkom in imenom avtorja,  ter naslovom dela. Na primer: fotografija se označi 01-priimek_ime_naslov.jpg. Naslov ne sme presegati 25 znakov. Dovoljene so le črke iz angleške abecede (a– z). Dela, ki ne bodo označena kakor je v razpisu, bodo izločena.

5. Vsak udeleženec bo prejel obvestilo o rezultatih po elektronski pošti. Seznam sprejetih in nagrajenih del bo objavljen na spletnih straneh Društva ljubiteljev fotografije Maribor.

6. Odločitev žirije je dokončna, nanjo se ni mogoče pritožiti.

7. Vsak avtor ohrani avtorske pravice za svoja dela. Avtor dovoljuje organizatorjem uporabo oddanih posnetkov brez denarnega nadomestila za potrebe razstave, predstavitev in promocijo prireditve (Festivala Lent in fotografskega natečaja).

8. Vsak avtor zagotavlja, da so oddana dela njegovo avtorsko delo. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli tovrstno zlorabo avtorskih pravic.

9. Avtor s prijavo na ex–tempore sprejema in se strinja z vsemi pogoji razpisa..

10. Izbrane in nagrajene fotografije bodo predstavljene oktobra v okviru dnevov fotografije Maribor 2012 v Narodnem domu Maribor.

11. Koledar:

Rok za oddajo fotografij: 01. 08. 2012 15.08.2012
Žiriranje: 15 do 20.8.2012
Obveščanje o izboru: najkasneje do 10.09. 2012
Podelitev nagrad: 7.10.2012

12. Nagrade:

1. nagrada:  VIP akreditacija za Festival Lent 2013 (Narodni dom Maribor, Ul.Kneza Koclja 9, Maribor)
2. nagrada:  Paket fotografskih tečajev in delavnic (Fotomedia, Radvanjska cesta 43, Maribor)
3. nagrada:  Večerja za 2 osebi  (Cantante Tabor, Ul. Pariške komune 37, Maribor)
4.-10 nagrada: Majica Festival Lent ali DLF Maribor, ali dežnik Festival Lent
11-20 nagrada: Prosta vstopnica za Dneve fotografije Maribor 2012 (6.-7.oktober 2012)

Organizator si pridržuje pravico, da podeli še več nagrad.

13. Žirija:

1. Marjan Laznik, DLF Maribor
2. Boris Črnič, Narodni dom Maribor
3. Matjaž Duh, DLF Maribor

14. Prijava na ex-tempore  je  zaželjena in sicer  po emailu: festival.lent@dlf.si
Sprejeli in upoštevali bomo tudi fotografije neprijavljenih avtorjev.

15. Oddaja/ pošiljanje del: Fotografije mora avtor oddati preko spletne prijavnice.

16. Pristojbina: Pristojbine ni.

Razpis v PDF obliki