festivali za net

Za Foto Vizije 2016 je razpisana tema »PREŽIVETI«. Preživeti karkoli, kjerkoli, kakorkoli, s čimerkoli, s komerkoli, kdorkoli…

Tema je povsem odprta, obravnavana je lahko iz socialnega, ekološkega, osebnega, globalnega, intimnega… vidika, lahko je reportažna ali fikcijska zgodba. Pomembno je, da ustvarjalci s serijo fotografij- fotozgodbo presežejo zgolj beleženje stvarnosti.

Pogoji sodelovanja:

  • Na natečaj se lahko prijavijo vsi mladi ustvarjalci iz Slovenije ter Slovenci, ki delujejo v zamejstvu ali tujini in ki v razpisnem letu še ne bodo dosegli starosti 27 let. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki. Morebitne izjeme so mogoče le v izjemnih okoliščinah, po obveznem dogovoru s programsko službo za likovno dejavnost centralne službe JSKD.
  • K prijavi je potrebno priložiti serijo 5 – 7 fotografij na dano temo v digitalni obliki. Minimalna ločljivost (resolucija) fotografij je 300 dpi. Nosilcev organizator ne vrača.
  • Strokovna komisija bo na podlagi pregleda prejetih fotografij izbrala do 10 avtorjev, katerih dela bodo razstavljena na posebni razstavi na državnem festivalu Vizije.
  • Izbor del bo temeljil na naslednjih kriterijih

– inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij – fotozgodbi,

– kvaliteta izvedbe.

Nagrada

Strokovna komisija Foto Vizij bo določila dobitnika nagrade fotovizionar.

Prijava

  • Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do aprila 2016.
  • Fotografije je treba poslati po običajni pošti na CD, DVD ali USB nosilcu do aprila 2016 na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Foto Vizije.
Priložen mora biti list z osnovnimi podatki o avtorju (ime, priimek, naslov).

  • Avtorji , izbrani na državni Festival, ki bo potekal od 20. do 22. maja 2016 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščeni najkasneje do 26. aprila 2016.
  • Prijavljeni avtorji se bodo lahko v času trajanja festivala udeležili enodnevne fotografske delavnice.