Organizatorji:

Foto klub Žarek in Kraška pihalna godba Sežana

POGOJI ZA UDELEŽBO:

Sodelujejo lahko vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz  Slovenije in Slovenci iz zamejstva in tujine.

Teme NATEČAJA:
a) Kraška pihalna godba Sežana (barvna ali čb tehnika)
b) Godbeništvo na Slovenskem (barvna ali čb tehnika)

V temi A, bodo upoštevali vse fotografije, ki se nanašajo na Kraško pihalno godbo (v nadaljevanju KPG) in njene člane med godbeniškimi aktivnostmi KPG, ki so odprte širši javnosti, kot so javne vaje, javne generalke, koncerti, povorke, itn. in so nastale v obdobju 2011-2012. Vse javne aktivnosti KPG bodo objavljene na spletni strani www.kraskagodba.com.

V temi B bomo upoštevali vse fotografije, ki se nanašajo na godbeniške aktivnosti drugih slovenskih godb, ki
delujejo pod okriljem Zveze slovenskih godb ali so članice slovenskih kulturnih društev v zamejstvu in tujini.

Vsak avtor lahko sodeluje z do petimi (5)  fotografijami v vsaki temi. Fotografije naj ne bodo starejšeod 2 let.
Fotografije morajo biti v JPEG formatu. Daljša stranica vsake fotografije naj ne meri pod 2000px, datoteteke ne smejo biti večje od 2,5MB. Dodatna obdelava fotografij je dovoljena, a izvedeni so lahko le popravki, ki ne spreminjajo vsebine fotografije: korekcija svetlobe, barve in izreza je dovoljeno, spreminjanje ali odvzemanje posameznih objektov na fotografijah ni dovoljeno.

Pristojbina je 5 €, ki jo avtor lahko poravna tekoči račun pri BANKI KOPER SI 56 1010 000 35194 796, ali priloži priporočeni pošiljki in je namenjena delnemu kritju stroškov natečaja in izdaje kataloga. Brez vplačane pristojbine
fotografije ne bodo predložene žiriji. Pri poravnavi pristojbine na tekoči račun navedite sklic: Godbenistvo2012 ter
vaš priimek in ime.

Koledar natečaja:
Rok za dostavo fotografij:  20.11.2012
Žiriranje:  26.11.2012
Odprtje razstave in podelitev nagrad:  09.12.2012

Prijavnica in celoten razpis na

Razpis_Godbenistvo_2012