Razstava je organizirana in poteka v skladu s pravilnikom o razstavah Foto Zveze Slovenije, objavljenimi na spletni strani FZSzveza.si

Na razstavi lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in profesionalni fotografi in fotografinje, ne glede na članstvo v društvih v okviru FZS.

Razstava je razdeljena v tri skupine:
•fotografi do izpolnjenega 16. leta starosti (letnik 1997 in mlajši)
•fotografi od izpolnjenega 16. leta do 21. leta starosti (letnik 1996 do 1991 – šteje se leta 2012 dosežena starost)
•ostali starejši fotografi.

Tema razstave je prosta.

Vsak avtor lahko sodeluje z do štirimi digitalnimi ali digitaliziranimi deli v formatu JPG, velikosti 1280 pikslov po daljši stranici. Velikost posamezne fotografije naj ne presega 1 MB. Ime datoteke naj bo sestavljeno iz imena in priimka avtorja ter zaporedne številke dela. Pri poimenovanju datotek ne uporabljajte šumnikov (zapišite jih brez strešic).
Primer poimenovanja datoteke: Ziga-Repansek-2.jpg

Fotografije oddajte prek spletne prijavnice na muza.fotoklub-kamnik.si.

Sodelovanje je za vse avtorje brezplačno.

Avtor z izpolnitvijo prijavnice in udeležbo soglaša s pravili natečaja, kot so navedena v pravilniku iz prve točke tega razpisa, in daje organizatorju pravico, da dela uporabi za promocijo razstave. Organizator bo posredovane osebne podatke uporabil le v namen razstave na Festivalu MUZA.

Rezultati izbora komisije bodo objavljeni na domačih straneh www.muzafestival.si, www.fzs-zveza.si in muza.fotoklub-kamnik.si.

Podelili bodo 3 nagrade in do 5 diplom v vsaki skupini. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad ali da v primeru izredne kakovosti podeli večje število nagrad.

 

Koledar natečaja:

Rok za dostavo fotografi:  …………………………….. 14. maj 2012
Žiriranje:  ………………………………………………….. 15. maj 2012
Obvestilo o žiriranju in obveščanje udeležencev: 16. maj 2012
Odprtje razstave:  ………………………………………. 23. maj 2012