Na natečaju, ki bo potekal v skladu s pravili Fotografske zveze Slovenije FZS št. 04/2011, lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije ali tujine.

Tema natečaja: ŽIVALI V NARAVI
Žirija bo sprejela v ocenjevanje samo dela, ki so nastala v naravi. V kolikor žirija posumi, da je bila žival fotografirana v ujetništvu (živalski vrtovi, obore…), bo fotografijo diskvalificirala. Na fotografijah niso sprejemljivi ljudje ali rezultati človeškega delovanja. Na razstavo sprejemamo samo fotografije sesalcev in ptic, ki živijo v srednji Evropi! Fotografije domačih živali niso sprejemljive. Žirija bo pri ocenjevanju upoštevala izraznost(zgodbo) fotografije, ki bo v primeru enako ocenjenih fotografij imela večjo vrednost kot sama tehnična kakovost fotografije.

NAGRADE:
1. mesto Zlata medalja FZS in 100€ v gotovini

2. mesto Srebrna medalja FZS in 60€ v gotovini

3. mesto Bronasta medalja FZS in 40€ v gotovini

Zlata medalja FD GRČA Kočevje
Srebrna medalja FD GRČA Kočevje
Bronasta medalja FD GRČA Kočevje
5 diplom FZS

Sprejem del 01.06.2011
Žiriranje 05.06.2011
Obveščanje 10.06.2011

Fotografije poslati skupaj s prijavnico v digitalni obliki v JPG, JPEG formatu na CD/DVD ploščku ali na klubski e-mail naslov: info@fotodrustvo-grca.si . Skupna velikost vseh štirih fotografij ne sme presegati 10Mb. Datoteke naj bodo v ločljivosti 1024 pik po daljši stranici pri resoluciji 72 ppi. Vsako delo mora biti označeno z zaporedno številko, nazivom dela ter priimkom in imenom avtorja:
Primer: (1_naziv_ime_priimek)
Dela na CD/DVD se pošiljajo na naslov:
FOTOGRAFSKO DRUŠTVO GRČA KOČEVJE, ROŽNA ULICA 39, 1330 KOČEVJE
s pripisom ŽIVALI V NARAVI.
Pristojbina za stroške izdelave CD in pošiljanja znaša 10€, ki jih udeleženec plača z gotovino ali na
TRR društva: 03113-1000000302 SKB Banka. Avtorje, ki ne bodo plačali kotizacije do dneva žiriranja oz. ne bodo upoštevali ostalih pravil natečaja, bo organizator izločil.