Mednarodni natečaj “Ecological truth 2011”

Organizator: Center za kulturo Zaječar,  in PhotoClub 202

Pravila natečaja (Slovenski prevod)

Pravila natečaja (Angleški prevod)

 

Navodila za nalaganje fotografij