pravi naša članica Mateja Mazgan v časniku Večer z dne 26.01.2011.

V članku avtorice Maje Klančnik med drugim piše tudi:

Kljub temu da imamo v današnjem času možnost, da si skoraj vsak košček sveta lahko ogledamo in doživimo kar v udob­ju domače dnev­ne sobe, pa je moč pristen način živ­ljenja ljudi, kulturne in narav­ne znamenitosti spoznati
le tak o, da jih kot popotnik obiščeš sam. Ma­tejo Mazgan z Gortine so potovanja
nav­dušila in dobesed­no zasvojila že zelo zgodaj. Svoj popotniški krst je namreč
kot osmošolka doživela z babico, tudi po skoraj 15 letih pa se skupaj z njo še ved­no enkrat letno odpravi na daljše ali krajše potovanje.

Potovanje pa po vrnitvi domov še zdaleč ni zak­ljučeno. Mateja namreč po celotni Sloveniji priprav­lja potopisna predavanja, objav­lja prispev­ke v različnih revijah, televizijskih in radijskih oddajah ter na spletu, imela pa je tudi že dve samostojni fotografski razstavi. “Fotografi­ranje je moj drugi hobi, z njim se ne ukvarjam le na potovanjih, temveč tudi v vsak­danjem življenju,“ pravi Mazganova, ki je kratek čas tudi članica Društva ljubiteljev fotografi­je Maribor.