mladi2013Na mednarodnem fotografskem natečaju Mladi 2013, ki ga organizira Fotoklub Maribor  in je organiziran v skladu s pravili FZS in FIAP,  lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi vsega sveta, ne glede na starost in spol. Z oddajo del potrjujejo udeleženci natečaja, da so seznanjeni z vsemi pogoji natečaja in da so avtorji oddanih del.

Razpisane teme:

a) MLADI
b) PROSTA

Vsak udeleženec lahko pošlje do štiri fotografije za vsako razpisano temo. Z oddajo fotografij in prijavnice se udeleženci zavežejo, da sprejemajo pravila razstave.

Fotografije sprejemamo samo v digitalni obliki na CD/DVD-ju ali poslane na elektronski naslov fotoklubmb@gmail.com Fotografije in prijavnice lahko pošljete tudi preko portala https://www.wetransfer.com/

Velikost fotografij mora biti prilagojena iztisu do formata 45×30 in ločljivosti 300dpi. Velikost posamezne datoteke ne sme biti manjša od 4MB. Mogoče so izvedenke kvadratnih in panoramskih formatov. Zapis mora biti obvezno jpg ali jpeg v kompresiji med 9 in 10. Fotografije so lahko barvne ali črno bele. Avtorji soglašajo, da se lahko njihova dela uporabijo za izdelavo fotografij za razstavo, za promocijske namene ter objavo v katalogu in za projekcijo ob otvoritvi razstave.

Sprejem del: do 15.4.2013
Žiriranje: 30.4.2013
Objava rezultatov: 22.5.2013
Otvoritev razstave in javna podelitev nagrad: 22.5.2013
Zaključek razstave: 29.6.2013
Pošiljanje katalogov: 31.7.2013

Vsi udeleženci prejmejo tiskan katalog z nagrajenimi fotografijami ter najboljšimi izbranimi reprodukcijami najkasneje do zaključka razstave.

Žirija:

Herman Čater, MFIAP (predsednik žirije);
Branislav Brkič, EFIAP/s/MFIAP, (član žirije);
Kristina Rešek, EPM Maribor 2013 (član žirije);

Odločitev žirije je dokončna. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidene zadržanosti katerega izmed žirantov, povabi nadomestnega člana.

Pristojbina je enotna in znaša 20 evrov (26 $).

Razpis.doc
Razpis.pdf

Spletna stran natečaja: http://www.youth2013.com