NARAVA 2010 je 3. mednarodni natečaj Fotografskega društva GRČA, ki je odprt za fotografe s celega sveta. Organiziran je skladno s pravili Fotografske zveze Slovenije – FZS, Mednarodne federacije za fotografsko umetnost – FIAP in Fotografske zveze Združenih držav Amerike – PSA.

Razpisani sta dve temi: PROSTA in NARAVA. V okviru vsake lahko do 20. avgusta pošljete največ 4 dela. In sicer na dva načina: 1. preko pošte (Fotografsko društvo GRČA, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje) ali 2. spletne aplikacije, ki bo na voljo od meseca maja dalje (http://www.fotodrustvo-grca.si/narava.html).

Pristojbina znaša: 15€ za eno temo in 20€ za obe temi. Vsak udeleženec natečaja prejme bogato tiskano knjigo z več kot 100 strani.

Namig: Zgodba, povedana s fotografijo, ima večjo težo kot sama tehnična dovršenost fotografije. Človek in človeški elementi na fotografiji ne smejo biti vidni, razen v redkih primerih, ko ta človeški element izboljša zgodbo iz narave.

Datumi:
Rok za oddajo del: 20. 08. 2010
Žiriranje: 28. 08. 2010
Objava rezultatov: 10. 09. 2010
Projekcija in podelitvijo nagrad: 02. 10. 2010
Pošiljanje katalogov: 30. 10. 2010

Pravilnik natečaja in prijavnica v pdf obliki razpis-in-prijavnica-201