Foto: Maja Waiss

Fotografsko društvo Grča Kočevje objavlja mednarodni foto natečaj: Živali v naravi

PRAVILA – Na natečaju, ki bo potekal v skladu s pravili Fotografske zveze Slovenije, št. pokroviteljstva 2011/04, lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije ali tujine.  Žirija bo sprejela v ocenjevanje samo dela, ki so nastala v naravi. V kolikor žirija posumi, da je bila žival fotografirana v ujetništvu (živalski vrtovi, obore…), bo fotografijo diskvalificirala. Na fotografijah niso sprejemljivi ljudje ali rezultati človeškega delovanja. Na razstavo sprejemamo samo fotografije sesalcev in ptic, ki živijo v srednji Evropi! Fotografije domačih živali niso sprejemljive. Žirija bo pri ocenjevanju upoštevala izraznost(zgodbo) fotografije, ki bo v primeru enako ocenjenih fotografij imela večjo vrednost kot sama tehnična kakovost fotografije.
Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ štirimi barvnimi ali črno belimi fotografijami v digitalni obliki.PRISTOJBINA – za stroške izdelave CD in pošiljanja znaša 10€, ki jih udeleženec plača z gotovino ali na TRR društva.
Koledar natečaja
Sprejem del. 01.06.2012,
Žiriranje: 09.06.2012,
Obveščanje: 14.06.2012
Javna podelitev nagrad in projekcija vseh nagrajenih in sprejetih del bo v Kočevju 21.06.2012
Pošiljanje kataloga v obliki CD 25.06.2012

Prijavnica in razpis  v PDF formatu

Več na spletni strani http://www.fotodrustvo-grca.si/zivali.html