Foto: Marjan Laznik

CENTER ZA MLADE DOMŽALE  razpisuje mednarodni fotografski natečaj posvečen 15. letnici delovanja Centra za mlade

Koledar razstave:

 • Sprejem del: 26.september 2011
 • Žiriranje:  med 3 in 7. oktobrom 2011
 • Obvestilo o rezultatih: 14. oktober 2011
 • Podelitev nagrad in projekcija: 27.oktober 2011
 • Pošiljanje katalogov: december 2011
 • PRAVICA DO SODELOVANJA

  Na razpisu lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije in tujine. Natečaj in razstava bosta potekala pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije (FZS 5/2011) in Mednarodne zveze za fotografsko umetnost (FIAP).

  KATEGORIJE

  • LJUBEZEN
  • HUMOR
  • PROSTA

  Odbor bo žiriji predložil le fotografije, ki bodo ustrezale razpisu.

  ŠTEVILO IN VELIKOST FOTOGRAFIJ

  Vsak avtor lahko sodeluje z do 4 fotografijami (B ali ČB) v posamezni kategoriji. Sprejemali bomo samo dela v digitalni obliki (JEPG formatu).

  OZNAČENOST DATOTEK

  Vsaka datoteka mora biti označena s temo, zaporedno številko, naslovom dela, priimkom in imenom avtorja. (primer: A1_Vsakdanjik_Kranjc_Marko)

  PRIJAVA DEL

  Dela lahko oddate na tri načine:

  • preko spletne aplikacije (točen naslov bo sporočen v kratkem)
  • CD/DVD in izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov Center za mlade Domžale, p.p. 99, 1230 Domžale s pripisom »Za fotonatečaj«
  • po elektronski pošti (skupaj s prijavnico) tinkara@czm-domzale.si (max. resolucija 1024×768)

  PRISTOJBINA

  Vsak udeleženec mora pošiljki priložiti pristojbino za kritje stroškov izvedbe natečaja. Pristojbina znaša 10 €  (avtorji iz EU držav) ali 15 € (avtorji izven EU). Avtorje, ki ne bodo plačali kotizacije do zaključka natečaja, bo organizator izločil.

  ŽIRIJA

  Prejeta dela bo pregledala strokovna žirija v sestavi:

  Predsednik: Kurt BATSCHINSKI, HonEFIAP, HonÖGPh, MVÖAV, BHT
  Član: Flavio MOSETTI, MF FZS
  Član: doc. Jurij SMOLE, akademski kipar

  Odločitev žirije je dokončna. Dela razstavljena ali nagrajena na predhodnih natečajih v organizaciji Centra za mlade ne bodo predložena žiriji.

  NAGRADE

  Žirija bo podelila FIAP zlato, FIAP srebrno in FIAP bronasto medaljo ter do šest (6) FIAP diplom (v vsaki kategoriji), odvisno od števila in kakovosti poslanih del. Organizator lahko podeli tudi druga priznanja. Vsak avtor lahko prejme le eno nagrado v posamezni kategoriji.

  REZULTATI

  Rezultati žiriranja bodo najkasneje do 22. 4. 2011 objavljeni na spletni strani  Centra za mlade www.czm-domzale.si. Posredovani bodo tudi po elektronski pošti.

  ZGOŠČENKA

  Vsi udeleženci razpisa bodo prejeli zgoščenko s fotografijami in tiskan katalog z nagrajenimi fotografijami.

  KONČNA DOLOČILA

  Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da organizator natečaja lahko uporabi njegova dela za promocijske namene natečaja v vseh tiskanih medijih in elektronskih medijih ter projekciji brez predhodnega dovoljenja avtorja ali plačila. Zgoščenke morajo biti poslane v embalaži, ki preprečuje poškodbe med transportom. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in izgubo del med pošiljanjem. Avtorji za predložena dela zadržijo avtorske pravice, organizator pa ima pravico do objav v promocijske namene natečaja oziroma v nekomercialne namene. Sodelovanje na razpisu pomeni, da avtor sprejema pravila, ki jih postavlja organizator.

  Pravila natečaja in prijavnica (klik)