leto 2011 so Združeni narodi razglasili za Mednarodno leto gozdov. V ta namen smo se v Mestni knjižnici Ljubljana odločili organizirati nagradni fotografski natečaj POGLED NA GOZDTema natečaja je gozd v vsej njegovi drevesni, rastlinski in živalski pestrosti in raznolikosti.

 

Namen fotografskega natečaja je opozoriti na pomembnost gozda in biotske raznolikosti v njem, pokazati vpliv podnebnih sprememb ter hkrati opozoriti na odgovornost posameznika in družbe do ohranitve izjemnega habitata. Z natečajem želimo vzbuditi razmislek in povezanost človeka z naravo in ju pokazati v njuni vzajemni prepletenosti in soodvisnosti.

 

Fotografski natečaj bo trajal od 26.09. do 13.11.2011. Izbrana in nagrajena dela bodo postavljena na ogled v mesecu decembru v prostorih Mestne knjižnice, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana.

 

Več informacij o pogojih in pravilih natečaja dobite na spletni strani: www.mklj.si/fotonatecaj ali nam pišete na elektronski naslov: fotonatecaj@mklj.si.

 

 

Vabljeni k aktivnemu sodelovanju.