Spoštovani!

Društvo ljubiteljev fotografije Maribor je društvo v javnem interesu RS na področju kulture in deluje že 6 leto. S 140 člani je eno izmed največjih tovrstnih  (fotografskih) društev.

Če se letos še niste odločili, komu boste namenili 0,5 % svoje dohodnine,  vas in vaše prijatelje pozivamo, da jih  namenite Društvu ljubiteljev fotografije Maribor, kot podporo za delovanje društva. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Delež lahko namenite enemu ali največ 5 upravičencem (društvom), seveda do maksimalno 0,5% vse skupaj (primer: DLF Maribor namenite 0,3%, nekemu drugemu društvu pa 0,2%, skupaj torej 0,5%)

To lahko storite tako, da do 31. decembra sporočite Davčni upravi RS, da 0,5 % vaše dohodnine nakažete na davčno številko DLF Maribor 50599658 in sicer na naslednje načine:

–     če imate digitalno potrdilo, preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si,

–     osebno, kot  zapisnik na vašem davčnem uradu http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/davcni_uradi_in_uradne_ure/.

–     pisno, kjer izpolnite obrazec , ga podpišite in ga pošljite na DLF Maribor, Radvanjska cesta 43, 2000 Maribor

 

Z vašim prispevkom boste omogočili, da bomo lahko izvajali  naše programe, za katere se vedno trudimo, da so kvalitetni in strokovno podprti.

Več o namenitvi donacij https://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1242

 

Hvala, ker nam pomagate!

Društvo ljubiteljev fotografije Maribor
Marjan Laznik, predsednik