Mihael Elvič

Fotografija me je pritegnila že v otroških letih. Vendar se ji zaradi, takrat še analogne tehnike, nisem popolnoma prepustil.
To se je spremenilo z dobo digitalne fotografije. Ljubiteljsko sem se z njo tako začel ukvarjati pred štirimi leti, zadnji dve pa me je popolnoma prevzela in sem k njej pristopil resneje.

Fotografija mi predstavlja delček svobode izraziti stvari na način kot jih dojemam. Prikažem lahko svoj pogled na dogodke v okolici. Skušam zajeti tiste trenutke, ki bi morda drugače ostali nevidni.

Hkrati pa mi služi kot sredstvo grafičnega izražanja in mi tako pomaga pri urjenju moje umetniške žilice.

Priljubljeni fotografski motiv so: ljudje (life, potrtet, akt, v urbanem okolju), pokrajina, šport in koncerti.

Kontaktni podatki

Email: mihael.elvic@gmail.com

Fotografski portofilo