Seznam članov

Želite postati naš član, prijavite se lahko tukaj.

Člani (stanje na dan 25. 3. 2019):

10001 Marjan Laznik
10002 Milko Linec
10004 Suzana Pomer
10013 Mojca Šoštarič
10017 Mirko Hertiš
10020 Karolina Donža
10035 Dušanka Mlakar
10036 Breda Jurečko
10038 Mira-Nina Senekovič
10053 Mateja Mazgan
10058 Milenka Vindiš
10066 Robert Kaiser
10077 Ivan Kočar
10079 Branko Grubelnik
10080 Kristian Čorba
10088 Gero Angleitner
10089 Neno Cekič
10091 Danijel Kosec
10092 Denis Vurcer
10093 Matjaž Duh
10103 Miha Kacafura
10104 Aleksander Papec
10116 Matija Varl
10130 Apolonija Marolt
10137 Slavko Neral
10139 Tomaž Kurbus
10147 Suzana Visočnik
10148 Aleš Eržen
10155 Majda Jerenec
10156 Daniela Ružič
10157 Margit Krivec
10158 Barbara Točaj
10159 Magda Dokl Založnik
10160 Mateja Mirt
10161 Tina Curk
10162 Sandra Blažič
10163 Boro Brumen
10164 Franc Prelog

Člani, ki  v prejšnjem letu niso plačali članarine in je niso plačali do 30.januarja tega leta, so bili (ali bodo) avtomatično izbrisani iz članstva.

Članarina (20 EUR) se plača za tekoče leto, torej od 1.1. – do 31.12. 
Rok za plačilo: novi člani
morajo vplačati članarino v 15 dneh od vpisa oz. najkasneje do 28. februarja, stari člani do 28.2.

Član, ki ni plačal članarine za preteklo leto, mora, v kolikor želi ostati član še naprej, plačati članarino za preteklo in tekoče leto! Rok za plačilo je zadnji dan februarja tekočega leta, po tem datumu se smatra, da ne želi več biti član in se ga izbriše iz evidence članstva.

Legenda: rdeča številka pomeni, da član še nima izkaznice (pošljite svojo fotografijo ali se pridite fotografirat!!!)

Če ste “zeleno označeni” in še nimate članske izkaznice – izkaznica je izdelana in jo lahko prevzamete na sedežu društva.

BOLD – odebeljeno, plačana članarina za tekoče leto