Ob 7.obletnici delovanja društva smo na zboru članov podelili priznanja zaslužnim članom.

Priznanja so prejeli: Ivan Kočar, Gero Angleitner, Miha Kacafura, Mirko Hertiš, Nina Šegula, Mojca Cvirn, Snežana Minič, Ines Gotal Kolarič, Nina Mira Senekovič, Mateja Mazgan, Branko Grubelnik, Milenka Vindiš, Robert Kaiser, Kristian Čorba, Bojan Cupar, Nenad Cekič, Denis Vurcer, Danijel Kosec in Slavko Rajh.

Priznanja je prisotnim članom podelil predsednik društva Marjan Laznik, ostali jih lahko prevzamete na sedežu društva.

Čestitamo!