Razpis za skupinsko razstavo v okviru Festivala Fotonični Trenutki, EPK in pa VASA Project.

Slovenski fotografi in fotoreporterji ste vljudno vabljeni da pošljete svoja najboljša dela, ki bodo razstavljena v skupinski razstavi v novi Galeriji v Mariboru v okviru EPK in kot del Festivala Fotonični Trenutki. Razstava bo na ogled tudi na spletni strani
www.vasa-project.com http://www.vasa-project.com/, kar omogoči širši publiki,
da si ogleda vaša dela ( od Evrope do Azije ).

Tema natečaja je poljubna.
Portfolio z fotografijami naj ima od 8 do največ 20 fotografij, (Portfolio : Predstavitev vašega najboljšega dela; lahko je tudi več opusov v portfoliju). Fotografije se sprejemajo samo v digitalni obliki. Dolžina daljše stranice mora biti vsaj
1500pixlov, JPEG formata. Celoten portfolio fotografij naj bo oddan in skrčen v ZIP file obliki. Pomembno je da je vrstni
red fotografij označen z zaporedno številko in imenom fotografa. Fotografije se naj pošlje na email Irisgalerija@gmail.com, ; v primeru da je file prevelik za email me kontaktiraj na Irisgalerija@gmail.com. Zraven fotografij se mora oddati wordov document v katerem so vsi kontaktni podatki o avtorju ( Ime, priimek, naslov, pošta, telefon, e-mail) in pa CV.

Avtor ob ustrezni navedbi avtorja fotografije s prijavo dovoljuje organizatorju, da uporabi prijavljena dela v namene promocije razstave v okviru meseca fotografije, EPK in pa VASA projekta (razstava, katalog, vabila, plakati, ostali promocijski material). Avtor zadrži vse pravice nad fotografijami. Fotografije bodo skrbno pregledane in izbrane do 1. Aprila 2012. Fotografije bosta pregledala Roberto Muffoletto ( VASA Project ) in Iris Anam Cara. Avtorji bodo po emailu pisno obveščeni 2. Aprila o fotografijah, ki so primerne za razstavo. Stroške izdelave printov nosi avtor sam. Otvoritev in ogled razstave bo v Juniju.

Koledar natečaja
• sprejem del:  15. marec 2012
• žiriranje:  01. april 2012
• obvestilo o žiriranju:  02.april 2012
• odprtje razstave:  junij 2012