enzimZ namenom spodbujanja razvoja kakovostne avtorske in reportažne fotografije v Sloveniji revija za kulturo Emzin razpisuje natečaj Fotografija leta 2010, ki bo tokrat potekal že šestnajstič.

Tema natečaja je poljubna, k sodelovanju pa so vabljeni vsi avtorji s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Vsak avtor naj pošlje enega ali več vsebinsko zaokroženih opusov, od katerih lahko vsak vsebuje najmanj 3 in največ 10 fotografij poljubnega formata. Posamezen opus naj bo predložen v svoji kuverti in opremljen s svojo šifro. Vsaka fotografija znotraj opusa naj vsebuje letnico nastanka, zaporedno številko in šifro opusa. K opusu naj bo priložena s šifro označena zaprta kuverta s podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefon, e-pošta) in fotografijah (naslov, letnica nastanka, zaporedna številka, seznam del). Avtorji, ki kandidirajo za reportažno fotografijo, naj to izrecno navedejo in obrazložijo okoliščine nastanka fotografij: kdo, kaj, zakaj. Žirija bo upoštevala fotografije, ki so nastale od vključno leta 2008 do danes.

Fotografije pošljite ali osebno prinesite do vključno 18. januarja 2010 na naslov: Emzin, Metelkova 6/II, 1000 Ljubljana.

Za vse dodatne informacije v zvezi z natečajem smo vam na voljo na uredništvu Emzina vsak delavnik med 9h in 15h na telefonskih številkah 031 685 067, 01 430 35 44 in 01 430 35 40 ali e–pošti emzin@guest.arnes.si.

Vabljeni k sodelovanju!

razpis_fotoleta_2010