Z namenom spodbujanja razvoja kakovostne avtorske in reportažne fotografije v Sloveniji revija za kulturo Emzin razpisuje natečaj Fotografija leta 2012, ki bo tokrat potekal že osemnajstič.

Fotografija leta je natečaj, ki se je z dolgoletno tradicijo, s številom sodelujočih, s strokovno žirijo in s prisotnostjo v javnosti uveljavil kot osrednji slovenski fotografski natečaj. Najboljša prijavljena dela so nagrajena in razstavljena v Cankarjevem domu, nagrajeni opusi pa so skupaj s predstavitvijo nagrajenih avtorjev objavljeni tudi v reviji za kulturo Emzin.

O izboru fotografij bo odločala mednarodna strokovna žirija:

Metka Dariš, art direktorica revije Emzin, Ljubljana;
Petja Grafenauer, kuratorica in kritičarka, Ljubljana;
Milan Jaros, fotograf, Praga;
Petar Dabac, fotograf, Zagreb;
Philippe Bordas, fotograf, Pariz.

Po izboru žirije bodo pokrovitelji nagradnega sklada podelili tri denarne nagrade za najboljše avtorske fotografije, in sicer 1.500 evrov za prvo, 900 evrov za drugo in 700 evrov za tretjo nagrado, ter posebno denarno nagrado za reportažno fotografijo v višini 1.500 evrov.

Prilagamo natančne razpisne pogoje in navodila za sodelovanje, v nadaljevanju pa tudi krajši povzetek razpisa:
Tema natečaja je poljubna, natečaj je anonimen, k sodelovanju so vabljeni avtorji s stalnim bivališčem v Sloveniji.

Avtor pošlje enega ali več vsebinsko zaokroženih opusov z najmanj 3 in največ 10 črno-belimi ali barvnimi fotografijami poljubnega formata. Vsak opus naj bo opremljen s šifro, fotografije znotraj opusa pa z letnico nastanka, zaporedno številko in šifro opusa.

K opusu naj bo priložena s šifro označena zaprta kuverta s podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefon, e-pošta) in fotografijah (naslov, letnica nastanka, zaporedna številka, seznam del).

Avtorji, ki kandidirajo za reportažno fotografijo, naj to izrecno navedejo in obrazložijo okoliščine nastanka fotografij: kdo, kaj, zakaj.

Žirija bo upoštevala dela, ki so nastala v obdobju od vključno leta 2010 do danes.

Avtorji naj fotografije pošljejo ali osebno prinesejo do vključno 16. januarja 2012 na naslov:
Emzin, Metelkova 6/II, 1000 Ljubljana.