Tokrat se dobimo na sedežu DLF, na Radvanjski cesti 43,  kot običajno,  ob 19.uri.

Tema srečanja: Razno

Če želite, lahko prinesete svoje fotografije, da si jih skupaj ogledamo, ali nam predstavite kakšno zanimivost, ipd.

 

Dobro luč.

Marjan Laznik, predsednik društva