Na podlagi 14.člena temeljnega akta društva sklicujem redni letni zbor članov društva, ki bo v soboto, 7.marca 2015 ob 18.uri v prostorih Ekološke kmetije TIKVA , Lackova cesta 267, Limbuš.

Dnevni red zbora:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in preštevalne komisije.
2. Poročilo o sklepčnosti zbora.
3. Poročilo o delu društva v letu 2014
4. Finančno poročilo za leto 2014
5. Program dela za leto 2015
6. Finančni plan za leto 2015
7. Pripombe, predlogi, pobude

Po končanem uradnem delu bo čas za druženje, zato vas vabimo  na 5.  tradicionalno zabavo.

Cena – zabava:  15 €/osebo (aperitiv, večerja, glasba)

Obvezna je elektronska prijava na zabavo,  preko spodnjega obrazca. (Zadnji rok je 4.marec 2015

Trenutno število prijavljenih oseb: 12

VABLJENI!!