S smučmi z Bele gore

Že nekaj časa je bila moja velika želja smučati z najvišjega vrha Alp. Zaradi vztrajnosti in trme sem to tudi naredila, pravi članica Mateja Mazgan v prispevku Večera dne 10.08.2013 . Bela gora, Mont Blanc, je vrh, na katerega se želi povzpeti večina ljubiteljev gora....

Lepote sveta na ogled v ravenskem kulturnem domu

Večer, 23.avgust 2011 V članku avtorica Maja Klančnik zapiše: Mateja Mazgan, strastna svetovna popotnica, ki je v nekaj manj kot 15 letih prepo-tovala že dobršen del sveta, je svoje vtise v obliki fotografij tokrat strnila v razstavo z naslovom Lepote sveta. Izmed 49...

Fotografska delavnica v botaničnem vrtu

Večer, 5.maj 2011 Od danes do ne­de­lje bo v botaničnem vrtu Uni­verze v Mari­boru v Pi­voli pri Hočah pote­kal majski se­jem rastlin, v okvi­ru kate­re­ga bodo organi­zi­rani razstave, pre­davanja, de­lavni­ce, praktični pri­kazi ter prodajni se­jem rastlin in...

Iš­čem izzive, ki večino pla­šijo

pravi naša članica Mateja Mazgan v časniku Večer z dne 26.01.2011. V članku avtorice Maje Klančnik med drugim piše tudi: Kljub temu da imamo v današnjem času možnost, da si skoraj vsak košček sveta lahko ogledamo in doživimo kar v udob­ju domače dnev­ne sobe, pa je...

Razstava fotografij na Lentu

Večer, 22.januar 2010 Danes ob 19. uri bo v razstavišču Rudolf na Lentu otvoritev razstave fotografij, nastalih na tečaju Društva ljubiteljev fotografije Maribor. Razstavljenih bo skupno 34 fotografij, od tega 32 fotografij tečajnikov in fotografiji mentorjev...