Drage članice in člani društva!

Tema za letošnjo prvo polovico leta je:

“Od spodaj navzgor”

Razpisni pogoji:

1. Na razpisu lahko sodelujejo članice in člani Društva ljubiteljev fotografije Maribor z veljavnim članstvom.

2.  Pošilja se lahko samo digitalne fotografije, ki morajo biti pripravljene za izdelavo na foto papir velikosti 20x30cm.

3. Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ 4 črno-belimi ali barvnimi fotografijami, dovoljene so tudi računalniške manipulacije.

4. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost.  To sicer mislim, da vsi veste, samo za vsak slučaj, da ne bi potem kdo rekel, da ni bilo napisano oz povedano :))))

5. Označevanje fotografij:  ime in priimek avtorja, naslov fotografije (primer:  Marjan_Laznik_Portret1.jpg). Za označevanje ne uporabljajte šumnikov, klicajev, podpičij ipd. znakov

6. Pristojbine ni. Strošek izdelave fotografij krije društvo oz morebitni sponzorji.

7. Prijava:  fotografije je potrebno zapeči na CD in prinesti/poslati na naslov društva oz po el.pošti na razstava@dlf.si (obvezen naslov/subject: Razstava Od spodaj navzgor).  Cd označite s svojim imenom in napisom: Fotografije razstava Od spodaj navzgor + avtor

8. Rok za pošiljanje:  31.maj  2012

9. Otvoritev razstave: 3.oktober 2012

Seznam avtorjev in poslanih fotografij