Drage članice in člani društva!

Leta 2009 in 2010 je bila tema za sprejem fotografij “Prosta”. V letu 2011 bi zadevo malo spremenili in sicer predlagam tako:

– Tema za ženski del društva je: MOŠKI

– Tema za moški del duštva je: ŽENSKE

Ko bomo naredili razstavo, bomo seveda oboje združili 🙂

Razpisni pogoji:

1. Na razpisu lahko sodelujejo članice in člani Društva ljubiteljev fotografije Maribor z veljavnim članstvom.

2.  Pošilja se lahko samo digitalne fotografije, ki morajo biti pripravljene za izdelavo na foto papir velikosti 20x30cm.

3. Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ 8 črno-belimi ali barvnimi fotografijami, dovoljene so tudi računalniške manipulacije.

4. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost.  To sicer mislim, da vsi veste, samo za vsak slučaj, da ne bi potem kdo rekel, da ni bilo napisano oz povedano :))))

5. Označevanje fotografij:  ime in priimek avtorja, naslov fotografije (primer:  Marjan_Laznik_Portret1.jpg). Za označevanje ne uporabljajte šumnikov, klicajev, podpičij ipd. znakov

6. Pristojbine ni. Strošek izdelave fotografij krije društvo oz morebitni sponzorji.

7. Prijava:  fotografije je potrebno zapeči na CD in prinesti/poslati na naslov društva oz na el.pošto razstava@dlf.si (subject: Razstava DLF 2011 ) . Cd označite s svojim imenom in napisom: Fotografije razstava DLF 2011 + avtor

8. Rok za pošiljanje:  je PODALJŠAN: 8.februar  2012

9. Otvoritev razstave: 28.marec 2012