Datum sestanka: 03.02.2010
Ura/začetek: 19:00
Ura/konec: 21:00

Prisotni (14):  Nina Šegula, Špela Sedič, Snežana Minič, Mojca Šoštarič, Ivan Šlosar, Tine Zorec, Natalija Novak, Tomislav Maleš, Karolina Donža, Marjan Andric, Tino Rosi, Kristina Kočan Šalamon, Milko Linec, Marjan Laznik
Dnevni red:

1. Poročilo o delovanju za leto 2009
2. Plan dejavnosti za leto 2010
3. Razno

Pomembnejši sklepi sestanka:

1. Zbiranje fotografij vsake 3 mesece. Vsak član društva lahko pošlje oz. preko spletnega obrazca naloži do največ 4 svoje fotografije v predpisani velikosti 20 x 30 cm (visoka ločljivost). Tema: prosta. Fotografije so lahko v katerikoli tehniki (barvne, črno bele, računalniška obdelava in montaža je dovoljena). Več informacij o razstavi najdete v rubriki Sprejem fotografij. Fotografije se zbirajo z namenom: klubska razstava fotografij + zbiranje kolekcije fotografij za razstavo naslednje leto.

2. Analiza razstavljenih (in poslanih) fotografij za razstavo “Oko vidi svoj svet” bo v sredo 24.2.2010 ob 19.uri.

3. Razstavo “Oko vidi svoj svet” razstaviti še v drugih razstaviščih / krajih.

4. Nova predavanja: 3.3. predstavitev podjetja Digifot – Foto Šimonka + potopisno predavanje Ivan Šlosar.

5. Pridobiti sponzorje, katerim se v zameno omogoči oglaševanje na spletni strani.