Na podlagi 14.člena temeljnega akta društva sklicujem redni letni zbor članov društva,

ki bo v petek, 5.aprila 2013 ob 19.uri v prostorih hotela Draš pod Pohorjem

Dnevni red zbora:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in preštevalne komisije.
2. Poročilo o sklepčnosti zbora.
3. Poročilo o delu društva v letu 2012
4. Finančno poročilo za leto 2012
5. Program dela za leto 2013
6. Finančni plan za leto 2013
7. Volitve predsednika in drugih članov organov društva za mandat 2013-17
8. Pripombe, predlogi, pobude

Po končanem uradnem delu bo čas za druženje ob skromni pogostitvi. Ob tej priliki lahko poravnate članarino, v kolikor je že niste.

Prosim, da svojo prisotnost na zboru OBVEZNO najaviš na el.naslov info@dlf.si

Vabljeni!

Predsednik društva
Marjan Laznik