Na podlagi 14.člena temeljnega akta društva sklicujem redni letni zbor članov društva, ki bo v torek, 28.marca 2017 ob 19.30 uri v prostorih društva , Radvanjska cesta 43, Maribor.

Dnevni red zbora:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in preštevalne komisije.
2. Poročilo o sklepčnosti zbora.
3. Poročilo o delu društva v letu 2016
4. Finančno poročilo za leto 2016
5. Program dela za leto 2017
6. Finančni plan za leto 2017
7. Pripombe, predlogi, pobude

 

Vabljeni!

Predsednik društva
Marjan Laznik