Na podlagi 14.člena temeljnega akta društva sklicujem redni letni zbor članov društva, ki bo v  soboto, 24.marca 2018 ob 18.00 uri v prostorih gostišča Kužner , Oblakova ulica 10, Maribor

Dnevni red zbora:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in preštevalne komisije.
2. Poročilo o sklepčnosti zbora.
3. Poročilo o delu društva v letu 2017
4. Finančno poročilo za leto 2017
5. Program dela za leto 2018
6. Finančni plan za leto 2018
7. Pripombe, predlogi, pobude

Po končanem uradnem delu bo čas za druženje, zato vas vabimo  na 6.  tradicionalno zabavo.

Cena – zabava:  12 €/osebo (aperitiv, večerja)

Obvezna je elektronska prijava na zabavo,  preko spodnjega obrazca. (Zadnji rok je torek, 20.marec 2018

Trenutno število prijavljenih oseb: 0

VABLJENI!!

Glede na to, da se do zadnjega roka nihče ni prijavil, je zbor članov prestavljen na ponedeljek, 26.3.2018. Zbor bo ob 18.uri v prostorih društva na Radvanjski cesti 43.